Vergoedingen en tarieven

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Dieetbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor drie behandeluren per kalenderjaar. Deze uren worden verdeeld over meerdere consulten afhankelijk van de zorgvraag en behoefte. Deze kosten worden verrekend met het verplichte eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico. Diëtistenpraktijk Yvonne heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De uurtarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars en kunnen iets van elkaar verschillen. De kosten worden in principe rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd, tenzij u dat zelf anders wilt.

Aanvullend pakket

Daarnaast hebben de meeste zorgverzekeraars extra uren dieetadvisering in het aanvullende pakket opgenomen. De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd als eerste aangesproken. Daarna de eventuele vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Deze laatste valt niet onder het eigen risico. Controleer altijd de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering om te zien op welke vergoedingen u recht heeft.

Is een verwijzing van de huisarts nodig?

Een paar zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als u een verwijsbrief heeft van de huisarts of specialist. Dit is het geval bij CZ, OHRA, Nationale-Nederlanden en de Friesland.

Vergoeding bij chronische ziekten vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling bij chronische ziekten zoals diabetes mellitus type 2, copd of risico’s op hart en vaatziekten (verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk) wordt vaak vergoed vanuit de basisverzekering met het verschil dat het eigen risico niet van toepassing is. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner of u verwezen kunt worden. Zie (met een link naar de gedeelte op mijn site over ketenzorg) voor meer informatie

Vergoeding van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Vanaf januari 2019 wordt de GLI vergoed vanuit de basisverzekering zonder het verplichte eigen risico. Via de huisarts kunt u verwezen worden. Zie https://www.hzoa.nl/site/gli voor meer informatie

Tarieven

Als u de consulten zelf wilt betalen of als u meer consulten wilt dan de zorgverzekering vergoedt, dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

Consultsoort Tarief
Eerste consult (1 uur) € 66,00
Vervolgconsult (30 minuten) € 33,00
Kort consult (15 minuten) € 16.50
Telefonisch- en mailconsult € 16.50
Individueel dieetadvies (met of zonder berekening) € 33.00 – 16.50